in ,

Chevrolet Rolligton

Kalifornie, USA: V roce 1953 byl americkou armádou testován 5tunový stroj, který o dva roky dříve vynalezl Wil­li­am Albee. Ten se nechal inspirovat Eskymáky, kteří používali na­fouk­nu­té va­ky z ků­že tuleňů a mro­žů, na kte­rých vá­le­li těž­ké před­mě­ty po měk­kém sně­hu. Tím­to způ­so­bem do­sta­li z vo­dy na břeh i své těž­ké ry­bář­ské lo­dě. Albee tedy použil ob­ří nafukovací válec nahuštěný na níz­ký tlak (až 6x menší než u běžných automobilů), který při­pev­nil na ná­pra­vu tehdej­ší­ho ná­klad­ní­ho au­to­mo­bi­lu. Vý­sled­kem byl vůz, kte­rý zdo­lal rych­los­tí 16 km/h prak­tic­ky ja­kou­ko­liv pře­káž­ku a stej­ně ja­ko vy­ná­lez Eskymáků se ne­bo­řil do sně­hu. Váha vozidla se rozložila na mnohem větší plochu a na pneumatiku byl tak mnohem menší tlak. Sám Albee se vozem nechal přejet. I když vynález fungoval bezchybně, nepodařilo se získat dostatek klientů, aby se mohla rozjet sériová výroba. Albee se dostal do dluhů a nakonec musel celou společnost prodat. Značka dodnes existuje pod texaskou společností National Oilwell Varco. A pneumatiky Rollington se používají u specializovaných strojů zejména v naftovém a energetickém průmyslu.

Ohodnotit příspěvek

63 Hodnocení
Líbí Nelíbí

Pád ze skály

Kozatky #3