in ,

Lev dostane záchvat

TANZÁNIE: V roce 1994 vypukla v parku Serengeti epidemie psinky, která zabila přes 30 procent tamních lvů. Toto vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje zejména psovité a lasicovité šelmy. Šíří se vzduchem a lvi v Serengeti ji pravděpodobně chytili od domestikovaných psů. Lev na videu trpěl tzv. myoklonem, který je tvořen prudkými záškuby svalů nepravidelného rytmu, postihující izolovaně nebo současně jednotlivé svaly na končetinách, trupu, hlavě a obličeji. Později zemřel.

Smrtící výtah

Ubodaný na ulici