in ,

Silnice ve starověkém Římě (753 př.n.l.-476 n.l.)

Vizualizace techniky výstavby římských silnic s odvodňovacími příkopy. Tyto silnice, jejichž trasy nebo přímo jejich části zůstaly dochovány dodnes, byly určeny pro rychlou dopravu dobytka, vozů, přesuny vojsk, obchod a přenos zpráv. Konstrukce římské silnice je podobná jako u současných komunikací. Cesta byla tvořena třemi vrstvami: podkladem, nosnou vrstvou a povrchem. Do vykopaného lože byla uložena vrstva kamení spojeného maltou. Na takto připravený podklad byla uložena druhá vrstva menších kamení, rovněž spojeného maltou, a na ni štěrk s maltou. Na samém povrchu byla cesta vyrovnána vrstvou štěrku promíchaného s pískem. Místo malty byly rovněž využíváno sopečného popelu. V pozdějším období byl povrch silnic dlážděn plochými kameny.

Techniku stavby cest přijali Římané od Etrusků a dále ji zdokonalili. Terén byl nejprve vyčištěn od rostlinného pokryvu a vyrovnán a byl proveden výkop. Podél silnice byly vybudovány příkopy, odvádějící vodu a cesta samotná byla vyprofilovaná tak, aby voda z jejího povrchu odtékala.

Za pět století byla římská silniční infrastruktura tvořena cestami o celkové délce více než 400 000 kilometrů, z toho tvořily více než 80 500 km zpevněné silnice.

  1. Kdyby říše Římská přetrvala a dál se vyvíjela, tak jsme lítali na Měsíc o sto let dřív. Jenže musel přijít ten smradlavej Středověk. Řím uměl bejt taky hnusnej. Pořád nějaký války, spoléhali se na otrockou práci, rozlejvali splašky po ulici, kolonizovali, propast mezi chudými a bohatými byla velká, atd. Ale taky vynalezli jeřáb, akvadukty, které měli po celé délce zcela totožný sklon, beton, vylepšený beton míchaný se sopečným popelem, který tvrdl i pod vodou, kanalizace, vodní pumpy, mlýny, nejúčinnější vojenské zbraně a taktiky své doby a principy vedení války, které přetrvali dodnes, nádhernou architekturu a stavebnictví vůbec.

Black vs. white #3 🇺🇸

Hromadná nehoda v Moto2 🇵🇹