in ,

Britská pěchota během Krymské války 🇬🇧

Krymská válka byl ozbrojený konflikt, který probíhal v letech 1853–1856 mezi carským Ruskem a Osmanskou říší podpořenou koalicí Francie, Spojeného království a Sardinského království. Konflikt se odehrával především na poloostrově Krymu. Válku vyvolala mocenská expanze Ruska na Balkáně a obava o osud „nemocného muže na Bosporu“, jak byla oslabená Osmanská říše označována. Výsledkem byla porážka Ruska stvrzená Pařížskou mírovou smlouvou. Velká Británie se k Osmanské říši připojila v březnu 1854. Spojené království Velké Británie a Irska, v němž tehdy žilo 27 452 000 lidí, nasadilo 97 864 vojáků, z nichž padlo v boji jen 2755, ale 1847 zemřelo na zranění a 17 580 na nemoci. Celkem tedy Britové odepsali 22 182 mrtvých. K nim je nutno připočítat 2484 mimořádných událostí, z nichž 532 skončilo smrtelně a 20 osob spáchalo sebevraždu, zranění utrpělo 18 283 vojáků.

Pro zajímavost, v roce 1855 vydal německý politický filosof Friedrich Engels, novinový článek popisující nevalný stav britské armády na Krymu, zde je krátký výňatek:
„Z více než 60 000 mužů, kteří byli od loňského února posláni na Východ, je nyní schopno služby nejvýš 17 000; a z nich denně asi 60 až 80 umírá a přibližně 200 nebo 250 mužů je denně vyřazeno pro nemoc, přičemž málokterý nemocný se uzdraví. Ze 43 000 mrtvých nebo nemocných nebylo ani 7000 vyřazeno přímou nepřátelskou akcí.“ Jak můžete vidět, hodnoty to jsou výrazně zveličené, ale pěkně ukazují, co všechno se mohli lidé dočíst v dobovém tisku.

Krymská válka byla první, v níž byla veřejnost informována o válce prostřednictvím fotografií a zpráv, posílaných telegrafem. Nejvlivnějším reportérem byl zřejmě W. H. Russell z The Times, jenž si jako první novinář vysloužil označení „válečný zpravodaj“. Díky jeho zprávám v britském tisku se rozšířilo povědomí o všeobecné nekompetentnosti politického vedení války, což v lednu 1855 vyústilo v pád britské vlády.

Moderně kolorované snímky pocházejí z dílny Rogera Fentona (průkopníka válečné fotografie), který je vytvářel ve svém pojízdném ateliéru přímo během konfliktu.

  1. Bitva u Balaklavy v říjnu 1854 vstoupila do dějin. Důvodem, proč se bitva stala památnou, bylo „legendární zničení celé šlechtické anglické brigády lehkého jezdectva pod velením lorda Cardigana ruskými dělostřelci během pouhých 20 minut téhož dne“ – nechvalně proslulé Charge of the Light Brigade. Pojem „potrava pro děla“ vstoupil do lexikonů a vojenských učebnic světa díky britské armádě toho dne…

Zastřelení Lawrence Knudsena 🇺🇸

Dopravní nehoda #20 🇨🇿